Påttin Jätevedenpuhdistamon Pumppaamo

Uuden pumppaamorakennuksen rakentaminen Vaasaan.