Hankkeita jo lähes 30 vuotta

WasaCon Oy on perustettu vuonna 1996 Pohjanmaalla Vaasassa. WasaCon Oy:n kehityksen myötä on vuosien varrella jalostunut useita tunnettuja yrityksiä. Olemme toiminta-aikanamme toteuttaneet mittavan määrän erilaisia uudisrakennus-, saneeraus- ja täydennysrakennuskohteita.

Nykypäivänä olemmekin voimakkaasti kehittyvä ja kasvava yritys sekä toimimme valtakunnallisesti. Kehityksen myötä toimintamme on monipuolistunut (ks. palvelut).

Asiakaslupauksemme ”Yksi hanke, yksi kumppani”, kertoo ytimekkäästi toimintaperiaatteestamme. WasaCon on kiinteistöhankkeesi kokonaisvaltainen toteuttaja alusta loppuun. Meiltä saat kaikki palvelut suunnittelusta toteutukseen yhdellä sopimuksella, yhdellä hinnalla ja yhdellä projektipäälliköllä – ilman välikäsiä. Samalla kumppanimme säästää kustannuksissa ja aikatauluissa.

Olemme Rakentamisen Laatu ry:n (RALA) jäsen ja sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen. Olemme myös sitoutuneet hoitamaan tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

WasaCon Oy on osa WasaGroup-konsernia.

Luottoluokitus: Hyvä AA (12/2022)
Omistaja: WasaGroup Oy (100 %)
Hallitus: Ari Tyynismaa (pj) ja Jani Peräsarka

Meillä on dokumentoidut prosessit ja toimintatavat, joiden myötä tietoisuus organisaatiossamme lisääntyy ja toimintamme on tasalaatuista. Tämä lisää myös työhyvinvointia ja työssä viihtymistä, kun asiat sujuvat yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti.

Aivar Juus, toimitusjohtaja, WasaCon Oy

ISO 9001:2015 -johtamisjärjestelmä-sertifikaatti

Wasacon sai joulukuussa 2023 johtamisjärjestelmäsertifikaatin.

Sertifioidun ISO 9001-johtamisjärjestelmän avulla WasaCon toteuttaa omaa laatustrategiaa järjestelmällisesti sekä toimivilla prosesseilla. Järjestelmän tehtävänä on auttaa toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä sekä edistää hyviä menettelytapoja yrityksen henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä.

Avaa sertifikaatti.

14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on luonnollinen lisäys WasaConin ympäristönhallintaan, jossa tavoitteena on minimoida organisaation toiminnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset.

Aivar Juus, toimitusjohtaja, WasaCon Oy

ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti

WasaCon sai joulukuussa 2023 ympäristösertfikaatin.

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti kertoo siitä, että WasaCon noudattaa ympäristölainsäädäntöä, tunnistaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä asettaa tavoitteita ja päämääriä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Avaa sertifikaatti.

Vahvistamme paikallisia yhteisöjä, kasvatamme alueiden elinvoimaa ja toimimme pitkäjänteisenä kumppanina.

Vastuullisuus

WasaGroup-konsernissa vastuullisuutta tarkastellaan kiinteistöalan koko arvoketjun mitalta. Resurssikestävyyden lisäksi korostamme paikallista osaamista ja kehittämistä ja kaikkien sidosryhmien, myös kiinteistön loppukäyttäjien, huomioon ottamista. Koska rakennushankkeen kaikki vaiheet ovat omissa käsissämme, meillä on mahdollisuus vaikuttaa suomalaisten paikkakuntien elinvoimaisuuteen ja rakentamisen koko elinkaareen.

Lue lisää aiheesta WasaGroupin sivuilta.

Ota yhteyttä