Påttin Jätevedenpuhdistamon Pumppaamo

Uuden pumppaamorakennuksen rakentaminen Vaasaan.

Koko

120 m2, 1.430 m3

Sijainti

Vaasa

Urakka

Kokonaisurakka

Summa

0,7 meur

Kesto

6 kk

Valmis

2011

Tilaaja

Vaasan Vesi

Påttin jätevedenpuhdistamon uuden pumppaamorakennuksen rakentaminen.