WasaConin henkilöstö erittäin tyytyväinen työhönsä ja työnantajaansa

Eläkevakuutusyhtiö Eteran työhyvinvointitutkimuksen 2013 mukaan WasaConin työntekijät, työnjohto ja toimihenkilöt ovat kaikilla mittareilla tyytyväisempiä työnsä sisältöön ja työssään jaksamiseen sekä työnantajaansa kuin rakennusalan työntekijät keskimäärin valtakunnallisesti.

Kyselyn mukaan työnantajaan tyytyväisiä oli 90 %, kun koko toimialalla luku on 69 %. Toimihenkilöistä jopa 90 % oli erittäin tyytyväisiä työnantajaan valtakunnallisen vertailuluvun ollessa 20 %.

WasaConin työntekijät, työnjohtajat ja toimihenkilöt ovat erityisen tyytyväisiä työhön perehdytykseen, esimiestyöhön ja vaikutusmahdollisuuksiinsa omaan työhön.  He myös arvostavat työpaikan joustavuutta. Useissa vastauksissa korostuu ammattitaidon arvostaminen työpaikalla ja työntekijöille annetut mahdollisuudet organisoida omaa työtään. Suurimmat toiveet liittyvät tiedonkulun parantamiseen erityisesti toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä.

Työpaikan vaihtamista ei ilmoittanut harkitsevansa kukaan vastaajista, kun toimialalla yleisesti vähintään 50 % harkitsee työpaikan vaihtamista jollain tasolla.

Työntekijät ja toimihenkilöt arvostavat erityisesti työpaikan hyvää yhteishenkeä ja hyvää työilmapiiriä. Vastauksissa korostuu hyvän työporukan ja hyvän työilmapiirin sekä koko porukan motivaatiotason merkitys. Vastaajat arvostavat myös koko konsernin kattavaa yhteishenkeä ja työkaverin auttamista sekä matalaa organisaatiota. WasaConin henkilöstö kokee hyvinvointinsa ja työkykynsä pääosin erittäin hyväksi.

WasaConin tavoitteena on säilyttää kasvavassa yhtiössä ja konsernissa vallitseva hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki sekä työkavereiden arvostamisen ja auttamisen kulttuuri.

– Jarmo Uutela, WasaCon Oy

WasaCon panostaa jatkossakin hyvään ilmapiiriin ja yhdessä tekemisen meininkiin. WasaCon on vahvasti kasvava yritys, joten erityisesti tiedonkulkuun tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota.