WasaConille kaksi arvostettua sertifikaattia

WasaCon Oy on saanut kaksi merkittävää sertifikaattia – ISO 9001:2015 johtamisjärjestelmälle ja ISO 14001:2015 ympäristöjohtamiselle. Tämä on jälleen yksi vahvistus sille, että WasaConilla panostetaan johtamiseen, laatuun ja ympäristöasioihin. Tämä tukee WasaConin roolia vastuullisena toimijana kiinteistö- ja rakennusalalla.

Auditointi suoritettiin marraskuussa 2023 DNV:n toimesta ja sertifikaatit myönnettiin joulukuussa 2023.

Rakennusalalla on yleisemmin käytetty suomalaista RALA-sertifiointia, mutta WasaCon halusi lähteä tavoittelemaan ISO-standardeja, koska ne ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja.

– Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä siitä, että WasaCon on saavuttanut ISO 14001:2015- ja ISO 9001:2015 -standardien mukaiset sertifikaatit. Ne ovat osoitus tiimimme kovasta työstä ja sitoutumisesta asiakkaidemme, sidosryhmiemme ja ympäristön tarpeisiin, toteaa WasaConin toimitusjohtaja Aivar Juus.

ISO 9001:2015

Sertifioidun ISO 9001-johtamisjärjestelmän avulla WasaCon toteuttaa omaa laatustrategiaa järjestelmällisesti sekä toimivilla prosesseilla. Järjestelmän tehtävänä on auttaa toimintaprosessien luomisessa ja ylläpitämisessä sekä edistää hyviä menettelytapoja yrityksen henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien välisessä yhteistyössä.

– Meillä on dokumentoidut prosessit ja toimintatavat, joiden myötä tietoisuus organisaatiossamme lisääntyy ja toimintamme on tasalaatuista. Tämä lisää myös työhyvinvointia ja työssä viihtymistä, kun asiat sujuvat yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti, kertoo Juus.

Avaa sertfikaatti.

ISO 14001:2015

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti kertoo siitä, että WasaCon noudattaa ympäristölainsäädäntöä, tunnistaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä asettaa tavoitteita ja päämääriä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

– ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on luonnollinen lisäys WasaConin ympäristönhallintaan, jossa tavoitteena on minimoida organisaation toiminnasta aiheutuvat negatiiviset ympäristövaikutukset, sanoo Juus.

Avaa sertifikaatti.

Yksi hanke, yksi kumppani.

Kysyttävää?

Ota rohkeasti yhteyttä!