WasaCon Torkkolan tuulivoimapuiston perustustöiden päärakoitsijaksi

WasaCon on valittu EPV:n Torkkolan tuulivoimapuiston perustustöiden pääurakoitsijaksi.

Torkkolan tuulivoimapuisto rakennetaan Kyrönjoen eteläpuolelle Vähässäkyrössä. Tuulivoimapuisto tulee käsittämään 16 voimalaa kokonaisteholtaan 52,8 MW.

WasaCon vastaa tuulivoimapuiston perustustöistä. Tuulivoimapuiston arvioitu valmistumisaika on kesään 2015 mennessä.

Tuulivoimapuiston perustustöiden osalta WasaCon on valinnut betonitoimittajaksi Rudus Oy:n. Kyseessä on WasaConin historian suurin betonihankinta. Tuulivoimapuistoon menee arviolta n. 10.000 m3 betonia eli n. 1.300 kuormaa.