Vaasan Sähkön Valuma-allas

Voimalaitoksen öljysäiliön valuma-altaan rakentaminen Vaasaan.