Kiillekujan Päiväkoti valmistuu ajallaan

Vaasan Kivihakaan rakennettava Kiillekujan päiväkoti valmistuu ajallaan heinäkuussa 2015.

Kiillekujan Päiväkodin rakennustyöt Vaasan Kivihaassa ovat loppusuoralla. Päiväkodissa on käynnissä sisätilojen viimeistely ja kalustus. Myös ulkoleikkivälineiden- ja päiväkotikäyttöön suunniteltujen turva-aitojen asennus on aloitettu.

Terveysviranomaisten tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa. Tarkastuksessa hyväksyttiin ilmanvaihto, tilojen toimivuus ja terveellisyys asiakkaiden näkökulmasta sekä altaiden ja wc tilojen riittävyys ja toiminnollisuus.

Erittäin tiukasta aikataulusta huolimatta aikataulussa on pysytty.

Yhteistyö WasaGroupin kanssa on sujunut uskomattoman hyvin. Projektin johtaminen ja tiedotus kiinteistön muutostöiden osalta on ollut ensiluokkaista.

Katja Rajala, toimitusjohtaja, Provida Oy

Hankkeen suunnittelun alusta lähtien on huomioitu sisä- ja ulkotilojen toiminnollisuus, terveys, turvallisuus ja viihtyvyys.

Kiinteistön ympäristöön tullaan myös istuttamaan istutuksia vihreyttä ja viihtyisyyttä lisäämään. Päiväkodissa saattoliikenteelle on oma alueensa, jotta perheet pääsevät turvallisesti tuomaan lapsensa päiväkotiin.