Johan Malm nimetty WasaGroupin toimitusjohtajaksi

Johan Malm on nimetty WasaGroupin toimitusjohtajaksi 1.4.2019 alkaen. Malm tulee kehittämään ja johtamaan WasaGroupin toimintoja ja prosesseja ainutlaatuisen Wasa360-konseptin taustalla.

Johan Malm WasaGroupin uusi toimitusjohtaja

Johan Malm toimii WasaGroupin toimitusjohtajana 1.4.2019 alkaen. Malm vastaa WasaGroup-konsernin operatiivisesta toiminnasta ja johtamisesta.

Johan Malm valittiin uuteen tehtävään marraskuussa 2018. Malm aloitti WasaGroupissa operatiivisena johtajana helmikuun alusta. Malm siirtyi WasaGroupiin Ruotsista ABB:n globaalisti toimivan HVDC Solutionsin varatoimitusjohtajan tehtävistä. Malm on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri, joka on tehnyt mittavan uran teollisuuden projektiliiketoiminnan kehittäjänä ja johtajana mm. Wärtsilässä ja ABB:lla.

Wasa360-konsepti houkutteli WasaGroupiin

WasaGroupin strategiana on olla Suomen paras raaka-aineen tuottaja kiinteistösijoitusmarkkinoilla. WasaGroup toteuttaa strategiaansa ainutlaatuisen Wasa360-konseptin avulla.

Wasa360-konseptissa WasaGroup yhdistää ainutlaatuisella tavalla kiinteistösijoitusmarkkinoiden eri toimijoiden, vuokralaisen, kiinteistösijoittajan ja kiinteistön toteuttajan usein ristiriitaiset taloudelliset ja laadulliset intressit sekä löytää niihin toimivat ratkaisut.

Wasa360-konsepti järjestää rakennus- ja kiinteistösijoitusalan arvoketjun kokonaisuutena ja aivan uudella tavalla. Arvoketjusta vastaaminen kokonaisuudessaan on keino tarjota vuokralaiselle laadukkaat ja edulliset toimitilat, sijoittajille hyvä tuotto kiinteistösijoituksesta sekä vastata tuotanto-organisaation kustannuspaineisiin.

”WasaGroupissa tehdään ensimmäistä kertaa rakennusalalla jotain aivan toisin. Arvoketju on mietitty uudenlaiseksi.”
– Johan Malm, toimitusjohtaja, WasaGroup

Wasa360-konsepti tarkoittaa hyvin monipuolisia, laajoja prosesseja läpi pitkäaikaisten projektien. Johan Malmin tehtävä on varmistaa WasaGroupin palveluiden ja tuotannon prosessien kehittäminen siten, että liiketoiminta on skaalattavissa moninkertaiseksi laadusta tinkimättä.

”On valtavan innostavaa ja hienoa päästä mukaan kehittämään ja tehostamaan prosesseja, joiden avulla ollaan muuttamassa koko rakennus- ja kiinteistöalaa”
– Johan Malm, toimitusjohtaja, WasaGroup

WasaGroup valtavan kasvun edessä

WasaGroup-konsernin tilauskanta on ennätyksellisellä tasolla. Myös WasaGroup-konsernin erityisesti WGF-kiinteistökehitysrahastoille valmistelussa olevien uusien hankkeiden määrä on ennätyksellisen suuri.

Suuri tilauskanta ja positiiviset tulevaisuuden näkymät ovat mahdollisuus, mutta myös haaste. WasaGroupin toimintojen ja prosessien täytyy kyetä vastaamaan haasteeseen tehokkuudella. Tässä työssä Johan Malm toimitusjohtajana on aivan keskeisessä roolissa.
– Ari Tyynismaa, konsernijohtaja, WasaGroup

Rakennusliike WasaCon toimii Wasa360-konseptin mukaisissa hankkeissa pääurakoitsijana sen toimialueella, vanhan Vaasan läänin alueella, sijaitsevissa uudisrakennushankkeissa. WasaGroupin kasvu siivittää myös WasaConin kasvua.

Ari Tyynismaa ja Jani Peräsarka jatkavat WasaGroupin palveluksessa

WasaGroupin pääomistajat Ari Tyynismaa ja Jani Peräsarka jatkavat WasaGroupin palveluksessa.

Ari Tyynismaa keskittyy jatkossa erityisesti uusien kiinteistökehityshankkeiden sekä WasaGroupin liiketoiminnan kasvua tukevien kumppanuuksien ja verkostojen rakentamiseen. Tyynismaa osallistuu myös WGF-rahastojen sijoittajaverkoston rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

WasaGroup on saavuttanut Suomen kiinteistömarkkinoilla maineen nopeana, kustannustehokkaana ja laadukkaana toimijana. Kysyntään vastaaminen ja kasvu vaatii jatkuvaa kehittämistä.
– Ari Tyynismaa, konsernijohtaja, WasaGroup

Jani Peräsarka keskittyy jatkossa erityisesti kiinteistösijoitustoimintoihin sekä WGF-kiinteistökehitysrahastojen toiminnan kehittämiseen. Peräsarka vastaa erityisesti WGF-rahastojen sijoittajien hankinnasta ja sijoittajasuhteista, mutta osallistuu myös uusien kiinteistökehityshankkeiden valmisteluun.

WGF-rahastoista on kasvanut Suomen paras kiinteistösijoitustuote. Nyt lähdemme panostamaan rahastotoiminnan vakiinnuttamiseen, ammattimaistamiseen sekä kasvattamiseen.
– Jani Peräsarka, toimitusjohtaja, WasaGroup Funds

Fakta: Johan Malm

Koulutus:

  • Rakennustekniikan diplomi-insinööri

Työkokemus:

  • Vice President, HVDC Solutions, ABB AB
  • Director, Ship Power Solutions, Wärtsilä Finland Oy
  • Director, Ship Power Offshore, Wärtsilä Finland Oy
  • Director, Ship Power Solutions, Wärtsilä Finland Oy
  • Managing Director, Founder, EMP-Projects Oy
  • Projektikonsultti, Mercuri International
  • Projektipäällikkö Wärtsilä NSD Finland Oy