Vasa Övningsskola

Vasa Övningskolan julkisivusaneeraus.

Sijainti

Vaasa

Valmis

2000

Tilaaja

Åbo Akademi

Suojellun Vasa Övningsskolan julkisivurappauksen korjaustyöt.