Blomberg Stevedoring Terminaali

Uusi terminaalirakennus Vaasan satamaan.

Koko

2.000 m2, 20.200 m3

Sijainti

Vaasa

Urakka

KVR-urakka

Summa

0,9 meur

Kesto

5 kk

Valmis

2011

Tilaaja

Blomberg Stevedoring Oy Ab

Uuden projekti- ja kappaletavaraterminaalin rakentaminen Vaasan satamaan.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tavaran vastaanoton ja käsittelyn sujuvuuteen. Läpiajettavuus, erikoismitoitetut suuret ovet ja tarkoituksenmukaiset kontitustilat mahdollistavat tehokkaan työskentelyn sekä terminaalissa että lastausalueella. Eristetyt rakenteet taas parantavat varastointiolosuhteita ja lisäävät työturvallisuutta.