Digitaaliset työmaapalaverit tehostavat ajankäyttöä

WasaGroup-konsernissa on ollut käytössä digitaaliset työmaakokoukset jo ennen koronaviruksen aiheuttamia muutoksia työskentelytavoissa. Nykyisen poikkeustilan ja hallituksen määräämien liikkumisrajoitusten aikana sujuvasti toimivat digitaaliset yhteydet ovat saaneet aiempaa merkittävämmän roolin.

Digitaalisten työmaakokousten toteuttamista on testattu ensimmäisenä konsernin sisällä WasaCon Oy:n työmailla, jotka sijaitsevat suhteellisen lähellä Vaasaa. Hyvien kokemusten myötä etäyhteydellä pidettyjä työmaakokouksia on käytetty laajemminkin ja WasaGroup Oy:n rakennuttajana työskentelevä Riikka Murto-Koivisto kertoo siirtyneensä etäyhteyksien käyttöön muidenkin urakoitsijoiden kanssa. Nyt yhteydenpito Järvenpäässä sijaitsevalle työmaalle sujuu pääosin etäyhteyksien kautta.

Digitaalisen työmaapalaverin etuna on ajankäytön tehostuminen, kun rakennuttajalta ja suunnittelijoilta säästyy matkustamiseen käytetty työaika. Tavoitteena on ollut löytää selainen toimintatapa, jonka käyttäminen on helppoa ja yhteydet riittävän nopeita. WasaGroup-konsernin IT-asiantuntija Jaakko Toppari kertoo saaneensa positiivista palautetta ensimmäisistä kohteista. Hän kertoo, että laadukkaat videoneuvottelulaitteet takaavat hyvän kuvan- ja äänenlaadun, jotka ovat edellytyksiä sujuvalle kommunikoinnille.

Keskeistä toimiville etäyhteyksille ovat juuri hyvät videoneuvottelulaitteet, jolloin kokouksen alussa aikaa ei kulu turhaan sählinkiin järjestelmien käynnistämisessä, painottaa Riikka Murto-Koivisto myös käyttäjän näkökulmasta. Hän kertoo kaikkien osapuolten suhtautuneen positiivisesti etäkokousten tuomaan mahdollisuuteen ottaa koolle kokouksiin aiempaa laajemmin esimerkiksi suunnittelijoita, jolloin työskentely tehostuu myös tiedonkulun näkökulmasta ja moni kysymys ratkeaa jo yhdessä palaverissa.

Jatkossa digitaaliset työmaapalaverit tulevat laajentumaan myös työmaakierroksiin. Käytännössä ne toteutetaan siten, että työmaavastaava voi kypäräkameran tai kuvanvakaimella varustetun kännykkäkameran kanssa kiertää työmaalla samalla selostaen eri tarkastuspisteitä. Rakennuttaja ja suunnittelijat puolestaan voivat seurata kierrosta live-videoyhteydellä toimistolta käsin.

Nykyään kaikilla uusilla WasaGroupin työmailla tulee olemaan työmaatoimistossa laadukkaat videoneuvottelulaitteet, joiden välityksellä on helppo ottaa yhteys rakennuttajaan esimerkiksi Microsoft Teams -järjestelmän avulla. Nämä hyviksi todetut käytännöt tulevat jatkossa käyttöön kaikilla WasaGroupin työmailla ympäri Suomen myös ulkopuolisille urakoitsijoille.

WasaGroup on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö- ja rakennusalan konserni. WasaGroup-konsernin toimialat kattavat kaikki kiinteistösijoittajan, kiinteistön omistajan ja rakentajan tarvitsemat palvelut.