Vasa Övningsskola

Vasa Övningskolan julkisivusaneeraus.