Påttin Jätevedenpuhdistamon Metanoliasema

Påttin jätevedenpuhdistamon metanoliaseman rakentaminen Vaasassa.