Påttin Jätevedenpuhdistamon Metanoliasema

Påttin jätevedenpuhdistamon metanoliaseman rakentaminen Vaasassa.

Påttin jätevedenpuhdistamon metanoliaseman rakentaminen sisältäen koneistourakan.

70 m2, 210 m3
Kokonaisurakka
5 kk
2012
0,25 meur
Vaasa
Vaasan Vesi