Påttin Jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaiden rakentaminen Vaasassa.

Jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaiden rakentaminen Vaasassa.

470 m2, 6.050 m3
Kokonaisurakka
9 kk
2011
0,95 meur
Vaasa
Vaasan Vesi