Påttin Jätevedenpuhdistamo

Jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaiden rakentaminen Vaasassa.