Järviseudun Ammatti-instituutti

Ammatti-instituutin saneeraus.