Blomberg Stevedoring Terminaali

Uusi terminaalirakennus Vaasan satamaan.

Uuden projekti- ja kappaletavaraterminaalin rakentaminen Vaasan satamaan.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tavaran vastaanoton ja käsittelyn sujuvuuteen. Läpiajettavuus, erikoismitoitetut suuret ovet ja tarkoituksenmukaiset kontitustilat mahdollistavat tehokkaan työskentelyn sekä terminaalissa että lastausalueella. Eristetyt rakenteet taas parantavat varastointiolosuhteita ja lisäävät työturvallisuutta.

2.000 m2, 20.200 m3
KVR-urakka
5 kk
2011
0,9 meur
Vaasa
Blomberg Stevedoring Oy Ab