Avaimet käteen

”Avaimet käteen -rakentaminen”, ”KVR-urakointi”, ”SR -rakentaminen”, ”ST-urakointi” – rakkaalla lapsella on monta nimeä.

WasaCon on erikoistunut haastavienkin kohteiden toteutukseen kokonaisvaltaisella urakkamuodolla. KVR-rakentamisen kautta saavutetaan paras asiakastyytyväisyys ja laadukkaat ratkaisut edullisemmin ja nopeammin.

KVR-urakointi (kokonaisvastuurakentaminen), SR-rakentaminen (suunnittele ja rakenna) ja ST-urakointi (suunnittele ja toteuta) tarkoittavat pääpiirteissään sama asiaa, eli rakennusurakkamuotoa, jossa urakoitsija ottaa kokonaisvastuun suunnittelu-, järjestely- ja toteutustehtävistä.

KVR-toimintamallissa urakoitsija ottaa kokonaisvastuun kaikista suunnittelun ja järjestelyn osista. WasaCon toteuttaa hankkeet omin resurssein ja kumppanuusverkostojen kautta siten, että projektin kannalta osaavin ja edullisin taho toteuttaa eri vaiheet projektista.

Koko WasaGroup-konserni käytettävissä

WasaConin ja WasaGroup-konsernin suunnitteluosaamisen, teknisen osaamisen sekä materiaalien ja tuotantotapojen kustannustietouden yhdistäminen mahdollistaa tilaajan tarpeet täyttävät rakennushankkeet nopeasti, kustannustehokkaasti ja edullisesti.

KVR-rakentaminen ei sido tilaajan resursseja, vaan KVR-urakoitsija vastaa projektin läpiviennistä sekä eri osapuolien ammattitaidosta. Suunnittelu- ja tuotanto-osaamisen yhdistämisen avulla tiukatkin aikataulut ovat mahdollisia, uusien innovaatioiden hyödyntäminen ja kustannussäästöjen saavuttaminen sekä toiminnallisuuden varmistaminen on mahdollista läpi koko projektin.

KVR-rakentamisen edut

  • Yksi sopimuskumppani, joka vastaa suunnittelusta, toteutuksesta ja rakennuksen toimivuudesta;
  • Nopea toteutus;
  • Suunnittelu- ja tuotanto-osaamisen yhdistämisen tuomat säästö;
  • Joustava toimintamalli mahdollistaa muutoksia taloudellisista tai toiminnallisista syistä projektin aikana.

Rala-referenssilista

Tarvitsetko osaavaa rakentajaa? Lähetä tarjouspyyntö